Terapi

Samtaleterapi med unge og voksne

Mennesket udsættes for udfordringer hele livet igennem. Vi finder ofte veje til at håndtere udfordringerne selv, men inde imellem kan udfordringerne blive så store, at vi kan have svært ved at forstå dem, udholde dem, eller vide hvordan vi skal navigere i dem. Det kan være hjælpsomt at tale med en psykolog, der kan hjælpe dig med at finde vejen frem. Der kan være mange grunde til at søge terapi. Nogen gør det ud fra oplevelsen af at sidde fast i nogle bestemte problemstillinger, nogen gør det på grund af svære hændelser, eller pludselige ændringer i livet, og for nogle kan det være et ønske om at udvikle nye færdigheder til at håndtere dagligdagen eller arbejdslivet. Det kan være udfordringer forbundet med forandringer og nye roller i dit liv, f.eks. hvis du er blevet småbørns forælder, hvis du er blevet skilt, eller hvis dit barn er kommet i puberteten og jeres relation bliver udfordret. Det kan være emner som kan være svære at tale om, men som plager dig, og som du har brug for at forstå og håndtere. 

På ungeområdet har jeg især erfaringer med individuel og gruppebehandling af unge vedrørende forskellige problematikker. Jeg har været tilknyttet som psykolog på gymnasium igennem flere år, under min tidligere ansættelse som skolepsykolog, og har haft samtaler med unge omkring problematikker, som f.eks.:

- angst
- vredeshåndtering
- identitet og selvforståelse
- selvværdsproblemer
- relationelle problemer i familien eller i grupper
- ensomheden
- social angst
- eksamens angst
- selvskadende adfærd
- overgreb
- spiseforstyrrelser.

På voksenområdet har jeg især erfaringer med:

- korte terapisamtaler i forbindelse med arbejdsrelateret stres og samarbejdsproblematikker på arbejdspaldser
- terapisamtaler i forbindelse med skilsmisse
- rådgivende samtaler til forældre

I menuen under supervision kan du læse mere om konkrete emner, som jeg særligt interesserer mig for. Det er emnerne tidlig tilknytning, tro og eksistentielle spørgsmål, og udstationering.

Egen terapi til psykologer med henblik på specialistuddannelse

Jeg er godkendt Specialist i Klinisk børnepsykologi og afventer i øjeblikket godkendelse som Specialist i Psykoterapi. Jeg tilbyder egen terapi til psykologer, som en led i specialistuddannelserne i Klinisk børnepsykologi og Psykoterapi. 
 


Om den første aftale

Når du retter henvendelse til mig får vi en kort samtale i telefon, hvor du kan fortælle nærmere om problematikken. På baggrund af dette vil jeg enten anbefale, at vi aftaler en tid til samtale, eller også anbefale dig hvilke andre konkrete steder du kan hente hjælp.
Den første personlige samtale er en afklarende samtale. Her vil vi undersøge nærmere problematikken som har dannet grundlag for din henvendelse, og vi vil tale om hvilket forløb der giver bedst mening for dig. Der kan være tale om kortere forløb, f.eks. 3-5 gange, og der kan også være tale om længere forløb, f.eks. over flere måneder, alt afhængig af problematikkens kompleksitet. 
 

Rådgivende samtaler med forældre

Det, at være forældre, kan være en stor og udfordrende opgave. Hvis du har overvejelser om børneopdragelse, som du har brug for at drøfte, eller hvis du kommer i tvivl om hvordan du bedst kan forstå og håndtere situationer omkring dit barn, vil det være en god mulighed at tale med mig om det.

Jeg har især erfaringer med:

- Rådgivning til forældre vedr. forskellige spørgsmål og dilemmaer der vedrører f.eks. opdragelse, vejledning i forbindelse med børn med udviklingsforstyrrelser (f.eks. autismespektrum og ADHD), vejledning i forbindelse med skilsmisse.

- Samtaler med forældre i forbindelse med barnets anbringelse uden for hjemmet

 

Samtaler med børn

 

Ofte er det største hjælp for barnet når de voksne, som dagligt er omkring barnet, hjælper barnet med at håndtere forskellige problematikker. Der kan alligevel være situationer hvor barnet har behov for psykologsamtaler.
Den første samtale vil altid være enten med forældrene alene, eller med barnet sammen med forældrene, med henblik på at afklare problematikken og vurdere hvordan det bedst vil være at tilrettelægge det videre forløb.
 

Børneterapi/legeterapi

Børneterapi er en langvarende terapeutiske proces hvor barnet igennem legen og relationen med terapeuten udforsker, realitetstester og bearbejder oplevelser fra sin indre verden. Det er en terapiform der kan give gode effekter i behandling af børn der har været udsat for traumatiske oplevelser.