Mine arbejdsområder


Jeg tilbyder:
 

- Rådgivning og samtaleterapi inden for følgende områder:
 

 • Angst
 • Depression
 • Stress og udbrændthed
 • Overgreb
 • Relationelle problematikker i familien
 • Relationelle problematikker i grupper, f.eks. mobning, chikane
 • Problematikker forbundet med skilsmisse, f.eks. samarbejdsvanskeligheder
 • Parterapi
 • Selvforståelse og identitet
 • Selvværds problemer
 • Ensomhed
 • Selvskadende adfærd
 • Spiseforstyrrelser
 • Vanskeligheder med følelsesregulering og impulsstyring
 • Rådgivning til forældre af børn med udviklingsforstyrrelser (f.eks. autisme og ADHD)
 • Tilknytningsproblematikker (tryk her for mere information)
 • Refleksioner om tro, tilknytning og eksistens (tryk her for mere information)
 • Udstationering (tryk her for mere information)

 

- Supervision:
 

- supervision til psykologer med henblik på autorisation og specialistgodkendelse

- supervision til plejefamilier

- Individuel og gruppesupervision til lærere og pædagoger i dag- og døgninstitutioner

 

Jeg har især erfaringer med:

- Samtaler med børn og unge vedrørende forskellige problematikker, som f.eks. angst, vrede, selvværdsproblemer, oplevelsen af sig selv som anderledes, relationelle problemer i familien eller i børnegruppen

- Samtaler med gymnasieelever omkring problematikker der vedrører identitet og selvforståelse, relationelle problematikker, ensomheden, social angst, eksamens angst, overgreb, selvskadende adfærd

- Gruppebehandling af unge med spiseforstyrrelser

- Rådgivning til forældre vedr. forskellige spørgsmål og dilemmaer der vedrører f.eks. opdragelse, vejledning i forbindelse med børn med udviklingsforstyrrelser (f.eks. autismespektrum og ADHD), vejledning i forbindelse med skilsmisse, osv.

- Samtaler med forældre i forbindelse med barnets anbringelse uden for hjemmet

- Psykoanalytisk børneterapi

- Rådgivning og supervision til pædagoger og lærere omkring børn med omfattende sociale og følelsesmæssige vanskeligheder, børn med generelle indlæringsvanskeligheder og børn med udviklingsforstyrrelser