Metoderne

Jeg er efteruddannet inden for flere terapiretninger, og har erfaring med kognitiv, narrativ og psykoanalytisk psykoterapi.
Tilgangen i det konkrete forløb bliver vurderet individuelt, med udgangspunkt i personen, problematikken og formålet med samtalerne.
 

Narativ Terapi

Den narrative terapi er optaget af at hjælpe mennesker til at få øje på deres værdier og undtagelser fra problemerne.
Den fokuserer på hvordan vores værdier er med til at skabe vores identitet og give mening til vores handlinger.
Den kan være optaget af spørgsmålet om hvilke funktioner problemet, vi oplever, har i vores liv. Den hjælper os med at få øje på vores handlinger, der har været med til at skabe undtagelser fra problemet.

 

Kognitiv Terapi

Kognitiv terapi har fokus på hvordan tanker, følelser og handlinger påvirker hinanden, og hvordan vores muligheder for at se situationen fra forskellige perspektiver kan være med til at påvirke vores følelsesmæssige reaktioner og handlemuligheder.

 

Psykoanalytisk Psykoterapi

Vores ubevidste processer er med til at påvirke vores tanker og handlinger. Vi kan handle på måder vi ikke selv forstår, og på måder som står i modsætning til hvad vi selv synes er fornuftigt. Psykoanalytisk psykoterapi er, ligesom psykoanalyse, en længerevarende proces hvor du opnår en større bevidsthed omkring dine handlemønstre. Et forløb i psykoanalytisk psykoterapi er rettet til dig der ønsker mere grundlægende forandringer. Dette forløb varer over lang tid, typisk et år eller længere. En session varer i 45 minutter. I øjeblikket har jeg et projekt kørende hvor forløb i psykoanalytisk psykoterapi tilbydes til en reduceret pris.