Metoderne

Jeg er efteruddannet inden for flere terapiretninger, og har erfaring med kognitiv, narrativ og psykoanalytisk psykoterapi, og med psykodrama (rollespilsmetoden).
Min tilgang i det konkrete forløb er individuel, med udgangspunkt i personen, problematikken og formålet med samtalerne. Jeg har erfaring med, at en veksling mellem narrativ og psykodynamisk tilgang fungerer godt i mange samtaler.
 

Narrativ Psykoterapi

I den narrative terapi ligger fokus primært på at hjælpe dig med at forstå dine handlinger med udgangspunkt i dine værdier og få øje på undtagelser fra problemerne.
Den fokuserer på hvordan vores værdier er med til at skabe vores identitet og give mening til vores handlinger.
Den er undersøgende på hvilke funktioner problemet, vi oplever, har i vores liv. At se tingene fra denne vinkel kan være enorm hjælpsomt og aflæstende, især i forbindelse med følelser som skyld og skam, angst, eller sorg. Denne tilgang har mange fælles træk med ACT (acceptance og commitment), som handler om at lære at leve med vores eksistentiele grundvilkår.

 

Kognitiv Psykoterapi

Kognitiv terapi har fokus på hvordan tanker, følelser og handlinger påvirker hinanden, og hvordan vores muligheder for at se situationen fra forskellige perspektiver kan være med til at påvirke vores følelsesmæssige reaktioner og handlemuligheder.

 

Psykoanalytisk (Psykodynamisk) Psykoterapi

Psykoanalytisk (psykodynamisk) terapi hjælper dig med at få øje på mønstre i måder du indgår i relationer på, eller i vise situationer i dit liv. 
Vi kan tænke og handle på måder vi ikke selv forstår, og på måder som står i modsætning til hvad vi selv synes er fornuftigt. Psykoanalytisk psykoterapi er længerevarende proces hvor du opnår en større bevidsthed og større forståelse af dine tanker, følelser og handlemønstre. Et forløb i psykoanalytisk psykoterapi er rettet til dig der ønsker mere grundlægende forandringer. Dette forløb varer over lang tid, typisk et år eller længere, og prisen er reduceret. En session i denne terapiform varer 45 minutter.


EMDR

EMDR er en metode velegnet til bearbejdning af enkeltstående chokerende og traumatiske episoder, som f.eks. ulykker, overgreb, chokerende beskeder, mv.
Jeg er uddannet EMDR terapeut hos EMDR Danmark. Mere info kan læses på hjemmesiden: www.emdr.dk